آزمون یار گنجینه سوال و پاسخ آزمون یار

صفحه اصلی > جستجو > %u06a9%u062a%u0627%u0628 %u06a9%u0645%u06a9 %u0622%u0645%u0648%u0632%u0634%u06cc, %u0622%u0632%u0645%u0648%u0646 %u06cc%u0627%u0631 %u0639%u0631%u0628%u06cc, %u06a9%u062a%u0627%u0628 %u0622%u0632%u0645%u0648%u0646 %u06cc%u0627%u0631 %u0639%u0631%u0628%u06cc