مریم عرب

بیش از 20 سال سابقه تدریس

گروه آموزشی علوم ریاضی

سوابق تحصیلی و شغلی

تحصیلات

مقطع تحصیلی: کارشناسی 

رشتهٔ تحصیلی: مدیریت بازرگانی 

نام مرجع صدور / دانشگاه: آزاد اسلامی واحد تهران شمال 

 

سوابق تدریس

نام مدرسه / دانشگاه / آموزشگاه  /  سمت:

1) موسسهٔ تیزهوشان دکتر شاکری / پشتیبان آموزشی اول تا نهم 

2) دبستان و پیش دبستان مهر آسا / کمک آموزگار پایهٔ پنجم و ششم   

3) دبستان و پیش دبستان سجادیه / آموزگار پایه پنجم کلیه دروس 

4) دبستان و پیش دبستان ندا / آموزگار پایه پنجم دروس ریاضی و علوم 

5) دبستان و پیش دبستان ندا / آموزگار پایه چهارم درس ریاضی 

6) دبستان و پیش دبستان ندا / آموزگار پایه چهارم درس ریاضی 

7) دبستان و پیش دبستان مهر آسا / آموزگار پایه چهارم کلیه دروس 

 

سوابق تالیفی:

نام انتشارات / موسسه / عنوان کتاب / ویدیو :

1) انتشارات تسلط / کتاب نمونه سوال و جزوهٔ ریاضی پایه پنجم