ویدئوهای آموزشی
  • توضیح خط به خط کتاب درسی
  • توضیح پاورقی‌های کتاب درسی و استفاده در جهت افزایش سطح کیفیت درسی
  • توضیح و حل تمام فعالیت‌ها، کار در کلاس ‌ها، مثال‌های کتاب درسی با توضیحات جامع و تکمیلی
  • بیان نکته‌های مفهومی درسی
  • خوانش خط به خط کتاب درسی
  • ساده‌سازی و تدریس مطالب برای بالا رفتن سطح یادگیری دانش‌آموزان
  • کارگاه تشریح علمی و عملی به صورت آزمایشگاهی
  • تحلیل تست‌های متنوع و استاندارد در سطوح مختلف