امیر آقاجانی

مهندس پلیمر، 27 سال سابقه تدریس

گروه آموزشی علوم ریاضی

سوابق تحصیلی و شغلی

سوابق تحصیلی

  • کارشناس مهندسی پلیمر

 

سوابق شغلی

  • ٢٧ سال سابقه تدریس در مدارس امام خمینی، نمونه دولتی رشد، رهیار، ریحانه الرسول، سلام و علامه طباطبایی
  • دبير پروازی در شهرهای اهواز، بوشهر، كرمان و شیراز
  • مؤلف، مدرس و طراح سوالات آزمون‌یار