حسین حسین زاده

8 سال سابقه تدریس

گروه آموزشی علوم ریاضی

سوابق تحصیلی و شغلی

تحصیلات

مقطع تحصیلی: لیسانس 

رشتهٔ تحصیلی: مهندسی معدن 

نام مرجع صدور / دانشگاه: تهران 

 

سوابق تدریس

نام مدرسه / دانشگاه / آموزشگاه / سمت:

1) مدرسهٔ نمونهٔ دولتی رشد 16 / دبیر المپیاد ریاضی 

2) دبیرستان علامهٔ طباطبایی / دبیر ریاضی تجربی 2

3) دبیرستان علامه طباطبایی / دبیر ریاضی تجربی 2

4) دبیرستان علامه حلی / دبیر المپیاد ریاضی 

5) دبیرستان شهدای کارگر / دبیر حسابان 1 / دبیر ریاضی المپیاد 

6) آموزشگاه تیزلاین / دبیر المپیاد ریاضی 

 

سوابق تالیفی

نام انتشارات / موسسه / عنوان کتاب / ویدیو :

1) ویراستار سوالات ریاضی کنکور موسسهٔ آزمون یار 

2) ویراستار کتابهای مولتی ویتامینه انتشارات گاج 

3) ویراستار آزمون‌های کشوری انتشارات گاج / واله 

4) ویراستار کتاب‌های ماجرای من و درسام / انتشارات خیلی سبز 

5) ویراستار کتاب کار ریاضی دهم انتشاارت خوشخوان