حسین عباباف

مهندس کامپیوتر، بیش از 20 سال سابقه تدریس

گروه آموزشی علوم ریاضی

سوابق تحصیلی و شغلی

تحصیلات

مقطع تحصیلی: کارشناسی 

رشتهٔ تحصیلی: مهندسی کامپیوتر 

نام مرجع صدور / دانشگاه: تهران 

 

سوابق تدریس

نام مدرسه / دانشگاه / آموزشگاه / سمت:

1) نمونه دولتی رشد / دبیر 

2) علامه امینی / دبیر 

3) امام خمینی / دبیر 

4) سلام / دبیر 

5) شیخ مفید / دبیر 

 

سوابق تالیفی:

نام انتشارات / موسسه / عنوان کتاب / ویدیو :

1) طراح سوالات آزمون مدارس برتر