سجاد الهایی

5 سال سابقه تدریس

گروه آموزشی علوم انسانی

سوابق تحصیلی و شغلی

سوابق شغلی

  • 5 سال سابقه‌ی تدریس در تهران، کرج و اهواز
  • نویسنده کتاب دین و زندگی رستاخیر
  • مدرس فیلم‌های آموزشی دین و زندگی
  • مؤلف و مدرس کتاب‌سی‌دی آزمو‌ن‌یار