سجاد الهایی

5 سال سابقه تدریس

گروه آموزشی علوم انسانی

سوابق تحصیلی و شغلی

تحصیلات

مقطع تحصیلی: کارشناسی 

رشتهٔ تحصیلی: علوم، قران و حدیث 

نام مرجع صدور / دانشگاه:

 

سوابق تدریس

نام مدرسه / دانشگاه / آموزشگاه / سمت:

1) موسسه آزمون یار 

2) موسسه خوارزمی 

3) موسسه نسیم پویش کرج 

4) موسسه اندیشه اهواز 

 

سوابق تالیفی:

نام انتشارات / موسسه / عنوان کتاب / ویدیو :

1) تالیف بیش از 8 کتاب آموزشی آزمون یار / خوارزمی 

2) مولف و مدرس فیلم‌های آموزشی کتاب سی‌دی آزمون یار 

3) مبتکر اولین کتاب آیات تصویری به روش نوین در ایران 

4) طراح سوالات مشاز 

5) مولف کتاب جمع بندی رستاخیز 

6) عضو دپارتمان دینی آزمون یار