علیرضا ماشاللهی

کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی، 20 سال سابقه تدریس

گروه آموزشی علوم انسانی

سوابق تحصیلی و شغلی

سوابق تحصیلی

  • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

 

سوابق شغلی

  • 20 سال سابقه‌ی تدریس در مدارس رشد، رهیار، علامه طباطبایی، علامه امینی.
  • مؤلف و مدرس کتاب‌سی‌دی آزمو‌ن‌یار