فرهنگ رضانیا

دکتری فلسفه فیزیک، 26 سال سابقه تدریس کنکور، مدرس دانشگاه

گروه آموزشی علوم تجربی

سوابق تحصیلی و شغلی

سوابق تحصیلی

  • دکتری فلسفه فیزیک

 

سوابق شغلی

  • 26 سال سابقه تدریس کنکور
  • مدرس دانشگاه
  • مؤلف و مدرس کتاب‌سی‌دی آزمو‌ن‌یار