فرهنگ رضانیا

دکتری فیزیک، 26 سال سابقه تدریس کنکور، مدرس دانشگاه

گروه آموزشی علوم تجربی

سوابق تحصیلی و شغلی

تحصیلات

مقطع تحصیلی: دکتری

رشتهٔ تحصیلی: فیزیک 

نام مرجع صدور / دانشگاه: تهران 

 

سوابق تدریس

نام مدرسه / دانشگاه / آموزشگاه / سمت:

1) مجموعه رهیار / دبیر فیزیک 

2) ادیب / دبیر فیزیک 

3) انرژی اتمی / دبیر فیزیک 

4) دانشمندان جوان / دبیر فیزیک 

5) / رستاجو / دبیر فیزیک 

6) سلام / دبیر فیزیک 

7) رشد / دبیر فیزیک 

8) بشری / دبیر فیزیک 

9) مهر / دبیر فیزیک 

10) مهرگان / دبیر فیزیک 

11) خاتم / دبیر فیزیک 

 

سوابق تالیفی:

نام انتشارات / موسسه / عنوان کتاب / ویدیو :

1) نشر آقای کتاب / کرگدن‌های چهل ساله 

2) نشر بهرخ و بهراد / پل وتستون 

3) نشر بهرخ و بهراد / فیزیک 3 ریاضی و فیزیک 

4) نشر بهرخ و بهراد / فیزیک 3 علوم تجربی 

5) نشر بهرخ و بهراد / فیزیک پایه 

6) نشر یکان / المپیاد