محسن ابوالحسنی

کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی، 16 سال سابقه تدریس

گروه آموزشی علوم انسانی

سوابق تحصیلی و شغلی

سوابق تحصیلی

  • کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی

 

سوابق شغلی

  • 16 سال سابقه تدریس در مدارس علامه طباطبایی، نخبگان علامه، سلام، خاتم، علامه حلی
  • مؤلف و مدرس کتاب‌سی‌دی آزمو‌ن‌یار