مرتضی شعبانی

کارشناس شیمی، 35 سال سابقه تدریس

گروه آموزشی علوم تجربی

سوابق تحصیلی و شغلی

سوابق تحصیلی

  • کارشناسی شیمی

 

سوابق شغلی

  • 35 سال سابقه تدریس در مدارس دبیرستان سید فاطمی، رشد پسران و دختران، امام خمینی، نمونه دولتی الزهرا، رهیار، علامه
  • مؤلف و مدرس کتاب سی‌دی آزمون‌یار
  • طراح و تصحیح سوالات آزمون‌یار