یوسف قائمی

مهندس مکانیک، 32 سال سابقه تدریس

گروه آموزشی علوم ریاضی

سوابق تحصیلی و شغلی

سوابق تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی مکانیک

 

سوابق شغلی

  • 32 سال سابقه تدریس در مدارس تیزهوشان، سلام، رشد پسران، الزهرا، رشد دختران، رهیار، فدک، شهدای کارگر، امام خمینی، میرداماد
  • مؤلف و مدرس کتاب‌سی‌دی آزمو‌ن‌یار