یوسف قائمی

مهندس مکانیک، 32 سال سابقه تدریس

گروه آموزشی علوم ریاضی

سوابق تحصیلی و شغلی

تحصیلات

مقطع تحصیلی: لیسانس 

رشتهٔ تحصیلی: مهندسی مکانیک 

نام مرجع صدور / دانشگاه: تهران 

 

سوابق تدریس

نام مدرسه / دانشگاه / آموزشگاه /  سمت:

1) دبیرستان رشد پسران و دختران منطقه 16     

2) دبیرستان امام خمینی منطقه 16

3) دبیرستان فدک منطقه 18

4) دبیرستان الزهرا منطقه 17 و 18 

5) دبیرستان شهدای کارگر منطقه 15  

6) دبیرستان سلام همت منطقه 5 

7) دبیرستان رهیار منطقه 5 

8) دبیرستان خاتم منطقه 11 

9) دبیرستان تیزهوشان شهید بهشتی منطقه 20 

10) دبیرستان تیزهوشان زینب منطقه 20 

 

سوابق تالیفی

نام انتشارات / موسسه / عنوان کتاب / ویدیو :

1) جزوه آموزشی و کتاب کار درس هندسه دهم، یازدهم و دوازدهم / موسسه آزمون یار 

2) فیلم آموزشی تدریس هندسه دهم، یازدهم و دوازدهم / موسسه آزمون یار 

3) تألیف آزمون‌های هندسه مدارس برتر 

 

موفقیت های فردی:

1) کارشناس پایه یک نظام مهندسی ساختمان استان تهران 

2) مدیر واحد طراحی و ساخت ابزار شرکت شهاب خودرو